Performance Center Lindhagen

Performance Center Lindhagen

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling eller shockwave therapy som det också kallas, är en välbeprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Forskning som gjorts visar att behandlingen ofta ger mycket goda resultat med en förbättring på mellan 65-95 procent.

Vetenskaplig förklaringsmodell:

Genom en applikator genereras stötvågor som uppkommer av pneumatiskt tryck som transporteras in i smärtområdet. Stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser substans P, som är en smärtmediator. Minskning av substans P har en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen. Stötvågorna underlättar läkningsprocessen och har dessutom en antiinflammatorisk effekt. Därtill sker en hyperstimulering av nervfibrerna. Denna överstimulering av nervfibrerna blockerar och minskar smärtstimuli och intensifierar därmed den smärtlindrande effekten. Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen. Undersökningar visar att stötvågsbehandling effektivt tar bort symptomen av mjukdelskalk i en kalkaxel. Här på hemsidan finner du några av de diagnoser som vi framgångsrikt behandlar med denna teknik.

Betygsätt oss

Är du i behov av en akut naprapat eller massage? Gör en bokning online.

Tennisarmbåge (lateral epicondylit)

Symptom: Smärta förlagd till området kring armbågens utsida och smärtan förstärks ofta av att handleden böjs uppåt. Ibland kan smärtan även stråla ut mot underarm och hand. En vanlig orsak till smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. En annan vanlig orsak är att skuldrans muskler ger en smärta som strålar ut mot armbågen. Det kan göra ont vid rörelser som t ex att öppna en burk, skruva i en skruv eller vrida ur en trasa.

Behandling: Behandling av tennisarmbåge utförs med Radial Shockwave Therapy. Stötvågsvågsbehandling är mycket effektivt på denna diagnos.

Kalkaxel

Symptom: Svår värk i axeln som ofta uppkommer snabbt och utan förvarning . Ont att röra armen i vissa vinklar, svårt att hitta lägen som inte gör ont. Vanligt att den drabbade har svårt att sova då nattlig värk är vanligt.

Behandling: Diagnostiseras genom röntgenundersökning eller ortopedisk/manuella tester på mottagningen. Orsaken är kalkutfällning i Supraspinatussenan. Detta behandlas med Radial Shockwave Therapy. Studier visar att symtomen oftast försvinner på tre till fyra gånger med efter denna behandling.

Hopparknä/patellar tendinopati

Symptom: Smärta nedanför knäskålen. Diffus värk eller huggsmärtor vid hopp, landning eller utfall. Kan göra ont när man går nerför trappor eller backar, när man kör bil eller ska sitta stilla länge. Detta kan orsakas av microrupturer (små bristningar) i Patellasenan (eventuellt kärlinväxt), ofta förorsakat av överbelastningar. Oftast inga tecken på inflammation, istället ses vanligen degenerativa förändringar.

Behandling: Behandling av hopparknä görs framgångsrikt med Radial Shockwave Therapy. Kräver normalt tre-fyra behandlingar.

Hälsporre

Symptom: Smärta vid belastning, lokaliserat baktill under foten/hälen. Vanligt med morgonstelhet. I enklare fall förekommer smärtor enbart under de första stegen på morgonen samt i början av träningen och en tid efter. I mer uttalade fall förekommer smärtor i varje steg.

Behandling: Behandling av hälsporre med Radial Shockwave Therapy är mycket effektivt.

Tendinos - kronisk smärta I hälsenor

Symptom: Har vanligtvis inte vilovärk, ont enbart när man belastar senan. Ömhet lokalt kring senan är mycket vanligt. Smärta i hälsenan kan bero på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Överansträngning av vadmuskulaturen samt överpronation är en vanliga orsaker till hälseneinflammation. Detta kan leda till små bristningar som sedan ger ärrbildningar med kronisk smärta som följd. En annan orsak till kronisk smärta i hälsenan är ökad kärlinväxt (tendinos) i senan med smärta som följd. Morgon stelhet och smärtor är ett typiskt tidigt tecken.

Behandling: Vi behandlar kroniska smärttillstånd i hälsenor med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.