Performance Center Lindhagen

Performance Center Lindhagen

Rörelseanalys

Vi genomför rörelseanalyser för att hjälpa motionärer och idrottare att utveckla sina rörelsemönster, optimera prestation och förebygga skador/smärta. Metoden vi använder kallas OptimumMetoden.

OptimumTräning®, är en metod som riktar in sig på att lösa grundorsaken till kroniska smärtor, återkommande skador och prestationsproblem. Trots att många har ägnat sig åt rehabilitering, core-träning och andra former av ”balanserande” övningar, är det vanligt att smärta i muskler och leder fortsätter att vara ett problem. Detta beror ofta på att traditionell träning inte alltid adresserar den verkliga orsaken till problemet.

Det centrala problemet är att vi ibland tränar ”fel” muskler och förbiser de muskler som är avsedda att hålla kroppen smärtfri. Forskning på människor i natursamhällen har visat att de sällan lider av kronisk smärta, eftersom de bibehåller en naturlig muskulär balans som är nödvändig för smärtfrihet och hög prestationsförmåga. Med kroppen i balans, kan de fördela belastningen optimalt i olika situationer och undvika snedbelastningar som kan leda till smärta. Med OptimumTräning®, som bygger på principerna i postural terapi, har man utvecklat en helt ny metod för att balansera kroppen och korrigera snedbelastningar. Man fokuserar på att aktivera de djupt liggande och ofta förbisedda musklerna som har ansvaret för att hantera den största delen av belastningen i olika situationer. Vi pratar inte om core-muskler eller de ytliga magmusklerna, utan om de ännu djupare hållnings- och stabiliseringsmusklerna. Genom detta tillvägagångssätt kan vi komma åt den verkliga orsaken till problemet och uppnå smärtfrihet, förbättrad rörlighet och styrka samt ökad prestationsförmåga.

VAD ORSAKAR SMÄRTA?

Vårt muskuloskeletala system är grundstrukturen som stöder vår kropps upprätta position. Våra ben utgör grunden för vår skelettstruktur och de sammanfogas i lederna. Musklerna spelar en avgörande roll i att stabilisera vår kroppsvikt över lederna och hålla oss upprätta,
motståndskraftiga mot den ständiga påverkan av tyngdkraften. Till skillnad från fasta stödstrukturer i kroppen kan våra leder röra sig. Musklerna är också ansvariga för att driva våra rörelser, men de måste samtidigt hantera vårt kropps stöd och bibehålla vår upprätta hållning. Det är en komplex uppgift som bäst utförs när vår kropp är i balans och i rätt linje.
De flesta smärtor och många skador uppstår på grund av obalans i musklerna och skelettproblem som påverkar vår hållning och rörelseförmåga. Till exempel, när vi sitter för mycket och rör oss för lite, förlorar vår rygg, höfter och lår sin styrka. Vårt huvud framåtlutas från våra axlar. Små obalanser mellan vår vänstra och högra sida börjar påverka vår kropps linje. När våra muskler blir obalanserade, ändras positionen för våra ben och leder från det normala. Vår kropp förlorar sin upprätta och symmetriska hållning, och våra muskler och leder utsätts för påfrestningar som de inte är utformade eller anpassade för att hantera. Detta kan leda till smärta och i värsta fall skador, vilket sannolikt inte skulle ha inträffat om vi hade behållit en upprätt och symmetrisk hållning med full muskelfunktion.

VAD ORSAKAR SKADA?

Vårt muskuloskeletala system är ansvarigt för att absorbera betydande kraftnivåer under våra rörelser. Vår kropp är konstruerad för att fördela denna kraft jämnt över ett välbalanserat system som inkluderar ben, muskler och stödjande vävnader såsom ligament och senor.

När alla våra leder och deras stödjande strukturer fungerar i harmoni och balans, undviker vi att överbelasta specifika områden i vårt muskuloskeletala system när vi rör oss. Om detta harmoniska samspel saknas, tvingas vår kropp att bära belastningen från rörelsen på områden som inte är utrustade för det. Denna ökade påfrestning ökar risken för plötsliga skador och leder även till kumulativa effekter som innebär onödigt slitage på våra leder, muskler, ligament och senor över tid. Genom att utföra övningar på rätt sätt och i rätt följd, som till exempel optimumövningar, kan
onormal stress och överansträngning på vårt muskuloskeletala system undvikas. Detta minskar i sin tur risken för skador och främjar en långsiktig hälsosam funktion.

FÖRBÄTTRA DIN FUNKTION OCH IDROTTSPRESTATION!

Performance Center Lindhagens val av optimumövningar är kända för att minska smärta och förebygga skador, men de är också kända för att förbättra fysisk kondition och idrottsprestation. Varför det? Det beror på att våra muskler fungerar optimalt när vår kropp är i balans. Genom att eliminera obalanser i styrka och flexibilitet kan vi öka våra musklers kapacitet och effektivitet, vilket i sin tur förbättrar vår förmåga att prestera och ökar kroppens förmåga att dra nytta av träningens fördelar.

VEM KAN HA NYTTA AV OPTIMUMTRÄNINGEN?

OptimumTräningen är avsedd för en bred målgrupp och kan vara till nytta för personer som upplever kronisk muskel- och ledvärk, lider av återkommande skador eller har svårt att nå sin fulla potential inom idrott.

Exempel på diagnoser och tillstånd där OptimumTräningen har visat sig vara effektiv inkluderar:

OptimumTräningen har även visat sig vara förebyggande och kan markant förbättra prestationsförmågan inom idrott eftersom den stärker och balanserar muskulaturen. Det gör kroppen mer motståndskraftig och samtidigt mer effektiv när musklerna är i harmoni med varandra.

Betygsätt oss

Är du i behov av en akut naprapat eller massage? Gör en bokning online.