Performance Center Lindhagen

Performance Center Lindhagen

Naprapat på jobbet

En frisk och välmående personal är nyckeln till låg sjukfrånvaro, ökad trivsel och en förbättrad produktivitet. Performance Center Lindhagen kan erbjuda era anställda inom företaget naprapatbehandlingar samt massage i både förebyggande och rehabiliterande syfte.

För lite större företag, kan det mest bekväma och tidsbesparande behandlingsalternativet vara att vi kommer ut till ert företag och tar hand om personalen på plats. Företaget upplåter en lämplig lokal och Performance Center Lindhagen står för behandlingsbänk samt förbrukningsmaterial. Att utföra naprapatbehandlingar på företaget t.ex. en gång i veckan ger goda möjligheter till uppföljning av besvären så att personalen håller sig besvärsfri. Självklart anpassar vi våra behandlingar efter just de behov som finns på er arbetsplats. På så sätt kan ni minska antalet sjukskrivningar och öka trivseln hos de anställda. En lönsam inverstering både på kort och på lång sikt!

En vanlig orsak till sjukfrånvaro

Sjukdomar och besvär som påverkar rygg, leder och muskler drabbar nästan alla människor. Faktum är att åtta av tio någon gång upplever ryggsmärta. Dessa problem, tillsammans med psykisk ohälsa, utgör de största kostnaderna för både samhället och arbetsgivare. Förutom den individuella påfrestningen och förlusten av lön för den drabbade är arbetsgivaren ansvarig för sjuklönen under de första 14 dagarna. Det innebär också produktionsbortfall och möjliga kostnader för vikarier. Mer information om kostnader och besparingar finns här till höger.

Vad kostar ett ryggskott

Sjuklönen som arbetsgivaren betalar dag 1-14 för en anställd som tjänar 25 000 kr per månad blir cirka 2000 kr per dag. Om man inkluderar kostnaderna för vikarier blir det närmare 3000 kr per dag.

Hur mycket kan du spara?

Om företaget har 20 heltidsanställda med sju sjukdagar per person och år, vilket är genomsnittet för Sverige, kan man spara 50 000 kr per år med en minskad sjukdag per person. Utöver besparingen får du självklart friska och nöjda medarbetare.

Snabbt åter till arbete

Vid akut smärta i nacke/skuldra eller rygg är dina anställda normalt tillbaka i arbete efter 3-5 dagar.

Naprapaten förebygger, behandlar och rehabiliterar

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärttillstånd och nedsatt funktion i rygg, leder och muskler. Att anlita en naprapat i förebyggande syfte kan spara både pengar och lidande, eftersom det är känt idag att 70% av dem som upplever ryggbesvär får återkommande problem. Målet med naprapatbehandlingen är att minska smärtan och återställa funktionen för en snabb återgång till arbete och fritid. Det är också viktigt att patienten får verktyg för att undvika framtida besvär, såsom ett träningsprogram eller råd om arbetsställningar.

Naprapatbehandling är skattefritt och avdragsgillt

Arbetsgivaren kan själv bedöma om en medarbetare behöver behandling i rehabiliterande syfte eller för att förebygga framtida besvär. Det är avdragsgillt för företaget och skattefritt för den anställde. Det är bra att dokumentera din bedömning, och du kan få en mall för detta från din naprapat. Här hittar du en mall för dokumentation:

Avdrag för privat hälso- och sjukvård för en anställd?

Från och med 1 juli 2019 kan arbetsgivaren besluta att betala behandling hos naprapat, utan att den är förebyggande eller rehabiliterande. Privat sjukvård är avdragsgill, men blir en löneförmån för den anställde och beskattas.

Avdrag för privat sjukvårdsförsäkring för en anställd?

Precis som avdraget för privat hälso- och sjukvård kan arbetsgivaren göra avdrag för en privat sjukvårdsförsäkring för dina anställda. Även här räknas det som en förmån, och 60% av försäkringens kostnad förmånsbeskattas för den anställde. De flesta större försäkringsgivare inkluderar naprapatbehandling i försäkringen.

Betygsätt oss

Är du i behov av en akut naprapat eller massage? Gör en bokning online.