Performance Center Lindhagen

Performance Center Lindhagen

Diagnoser

FOTEN:

Varje fot består av 26 ben, 33 leder och över 100 muskler, ligament och senor. Med alla dessa rörliga komponenter är balans, rörlighet och muskelfunktion avgörande för att hålla fötterna friska och glada.
Våra fötter utsätts för hundratals ton samlad kraft varje dag och bär hela vår kroppsvikt vid varje steg vi tar. Små förändringar i muskelspänning eller ledernas rörlighet kan snabbt resultera i smärta och skador.

BESVÄR I FOTEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med fotsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

FOTLED:

Vår fullständigt upprätta hållning, en unik egenskap som inget annat däggdjur har, är helt beroende av våra två fötter. Fotleden fungerar som det centrala navet som upprätthåller balansen i vår kropp över våra fötter.

Genom att bearbeta information om terrängvariation, fotens position och de kontinuerliga rörelserna i våra ben, bål och överkropp, koordinerar fotleden de omedelbara justeringar som krävs för att vi ska kunna hålla oss stabila och upprätta. Fotleden har den utmanande uppgiften att samordna och stabilisera rörelserna hos en kropp som är 6-8 gånger större och 50 gånger tyngre än själva foten. Smärta och skador är nästan oundvikliga när muskel- och ledfunktionen inte tillåter fotleden att utföra detta komplexa balansnummer.

BESVÄR I FOTLEDEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med fotledsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

VADEN:

Underbenet/vaden består av två ben, Tibia (skenbenet) och Fibula (vadbenet) där tibia är det största av de två. Skenbenet går ihop med lårbenet och bildar knäleden. Vadbenet är inte lika kraftigt som skenbenet men det skall kunna rotera inåt och utåt, detta för att skapa bra rörlighet och stabilitet för knä och fotled. Skenbenet och vadbenet bildar fotleden tillsammans med hälbenet. Vaden består av många muskler där de viktigaste är gastrochnemius (stora ytliga vadmuskeln), Soleus (djupa vadmuskeln), Tibialis posterior (djupt stabiliserande muskel), tibialis anterior (främre vadmuskel), Peroneus/fibularis (utsidans vadmuskler)

BESVÄR I VADEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med vadsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

KNÄET:

Knäet fungerar som en samordnare som håller höften och fotleden i synk. Musklerna runt höften genererar den nödvändiga kraften för att driva våra rörelser. Knäet spelar en avgörande roll i att överföra denna kraft från höften till fotleden och slutligen till marken.

Knäets funktion liknar en väl justerad kugghjulsanordning i en växellåda. Små förändringar i kuggarnas position eller smuts i växellådsoljan kan leda till stora problem. Motsvarande feljusteringar i knäet är inget undantag. En balanserad och rörlig knäled är av största vikt för att upprätthålla effektiv och smärtfri rörelse.

BESVÄR I KNÄET SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med knäsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

LÅRET:

Låret består av det stora lårbenet (femur) som upptill bildar höftleden tillsammans med bäckenet och nedtill bildar knäleden tillsammans med skenbenet. Kring lårbenet har vi stora muskler såsom qudriceps (framsidans lårmuskler), hamstrings (baksidans lårmuskler), Iliopsoas (höftböjaren). Dessa spelar stor roll i vårt gång och löpsteg, i böj och sträckfunktion i knä och höftled.

BESVÄR I LÅRET SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med lårsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

HÖFTEN:

Höften är den näst mest rörliga leden i kroppen, endast överträffad av axeln. Denna imponerande rörlighet gör det möjligt för oss att utföra dynamiska handlingar som gång och löpning.

De största och mest kraftfulla musklerna i kroppen omger höftleden – såsom quadriceps, hamstrings, bukmusklerna, ryggmusklerna, psoas och sätesmusklerna. Dessa muskler spelar en avgörande roll i att generera kraften som krävs för att driva våra rörelser samtidigt som de stabiliserar vår kroppsvikt. Höftens centrala och viktiga funktion i de flesta rörelser innebär att även små problem med muskelfunktion eller rörlighet snabbt kan förvärras.

BESVÄR I HÖFTEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med höftsmärta även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

LÄNDRYGGEN:

Ländryggen är en central aktör i vår förmåga att röra oss effektivt. Vad som skiljer oss från nästan alla andra däggdjur är att vår ländrygg inte är fastsatt vid bäckenet. Denna särskilda egenskap, tillsammans med ryggradens böjbara och flexibla struktur, hjälper till att hålla vår överkropp i balans över bäckenet och ger våra nedre extremiteter frihet att röra sig oberoende av varandra.

Denna konstruktion förutsätter att ryggraden fungerar som en sammanhängande enhet. Om rörligheten i ryggraden försämras, blir vår rörelse mindre effektiv och vår stabilitet minskar. Dessutom ökar koncentrationen av stress och belastning på de enskilda delarna i ryggraden, vilket ökar risken för smärta och skador.

BESVÄR I LÄNDRYGGEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i nedre delen av ryggen även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

BRÖSTRYGGEN:

Vår bröstrygg spelar en väsentlig roll för att upprätthålla vår kroppsstabilitet och rörlighet. Ryggraden är utformad med en komplex kurvatur som unikt möjliggör konstant anpassning och upprätthållande av vår vertikala position. Denna naturliga böjning fördelar också belastningen över ett större område, vilket ökar ryggradens motståndskraft mot de kontinuerliga kraven på rörelse.

Om bröstryggens kurvatur förändras på ett negativt sätt påverkar det hela ryggraden och kroppen. Detta inte bara ökar risken för smärta och skador, utan det kan även begränsa vår rörlighet och rörelseomfång.

BESVÄR I BRÖSTRYGGEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i mellersta och övre delen av ryggen även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

NACKEN:

Nacken, också känd som den cervikala ryggraden, har en avgörande uppgift att upprätthålla balansen och stödet för vårt huvud ovanpå kroppen. Halsen hamnar i en ständig kamp mellan vår önskan att titta framåt och uppåt och tyngdkraftens ständiga dragkraft nedåt.

En stabil grund är avgörande för att bära huvudets vikt. Varje centimeter som huvudet avviker från sin jämvikt ovanför ryggraden skapar ökande påfrestning på nackmusklerna. Dessa överansträngda muskler gör nacken mindre motståndskraftig mot slitage från rörelser och ökar risken för smärta och skador.

BESVÄR I NACKEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i nacken även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

KÄKE/KÄKLED/ÖRA/HALS:

Käkleden består av underkäken och överkäken. Den består av en disk och är en glidled och gångjärnsled. Leden tillåter stor rörlighet om allt fungerar som det skall. Överkäken sitter ihop med skallbenet och underkäken är den mer rörliga delen. Det är denna led som gör det möjligt att öppna och stänga munnen, tugga och prata. Några orsaker till käkledssmärta kan var muskelspänningar, skador och trauman mot ansiktet/käken, bett och tandrelaterade problem, degenerativa sjukdomar såsom artros och ledgångsreumatism, diskförskjutning och diskdegeneration och infektioner.

BESVÄR I KÄKE/KÄKLED/ÖRA/HALS SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i käke/käkled/öra/hals även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

AXEL/SKULDRA:

Axeln är kroppens mest rörliga led. Dess omfattande rörlighet möjliggör komplexa rörelser som ger oss möjlighet att utforska och interagera med vår omgivning med större precision än vad våra nedre extremiteter tillåter.
De övre extremiteterna är i stor utsträckning skonade från tyngd och påfrestningar. Detta gör ofta axelrelaterade problem mer utmanande att identifiera, då de kan uppstå som plötsliga skador eller obegriplig smärta månader eller till och med år efter att problemen först började utvecklas.

BESVÄR I AXEL/SKULDRA SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i axel/skuldra även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

ARMBÅGE:

Armbågen fungerar som en länk mellan de kraftfulla musklerna i armen och överkroppen och de mer komplexa musklerna i handen och underarmen. På liknande sätt som knäet är armbågen av central betydelse för att säkerställa att rörelserna i vår övre extremitet är effektiva och långvariga.
Om musklerna kring axeln inte kan driva rörelsen tillräckligt effektivt eller om armbågen saknar nödvändig rörlighet för att smidigt överföra kraften, måste musklerna i handen och underarmen ta över. När dessa mindre muskler, som inte är designade för en sådan uppgift, överbelastas, kan det snabbt resultera i smärta och skador.

BESVÄR I ARMBÅGEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i armbåge även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

HANDLEDEN:

Handleden arbetar tätt tillsammans med handen för att koordinera våra interaktioner med omgivningen och skapa en viktig koppling mellan handen och den övre extremiteten.
De två benen i underarmen kan korsa varandra, vilket ger handen möjlighet att vrida och rotera på sätt som andra leder inte kan åstadkomma. Denna fantastiska rörlighet gör det möjligt för oss att använda våra händer på olika sätt, men den gör också handleden sårbar för smärta och skador när den utsätts för extra påfrestning och slitage på grund av ojämn rörelse.

BESVÄR I HANDLEDEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i handleden även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

HANDEN:

Handen är gränssnittet mellan vårt medvetande och världen omkring oss. Från de tidiga användningsområdena som verktyg, till skapandet av skrivet språk, till utvecklingen av datornätverk och genomförandet av neurokirurgi, sammanflätar handen våra kognitiva förmågor med vår omvärld.
Förvånansvärt nog finns det inte en enda muskel inne i våra fingrar. Istället löper senor från muskler som är belägna i handen och underarmen och ansluter till benen i fingrarna för att driva deras rörelser. Varje ovanlig påfrestning kan snabbt resultera i smärta och skada. Eftersom vi använder våra händer kontinuerligt, dag efter dag, är alla former av obehag eller begränsningar vanligtvis mycket påfrestande.

BESVÄR I HANDEN SOM VI KAN BEHANDLA:

Performance Center Lindhagen kan hjälpa dig att bli av med smärta i handen även när andra metoder har misslyckats. Vi erbjuder långvarig lindring och långsiktiga lösningar för smärta som kommer från:

VAD ORSAKAR SMÄRTA?

Vårt muskuloskeletala system är grundstrukturen som stöder vår kropps upprätta position. Våra ben utgör grunden för vår skelettstruktur och de sammanfogas i lederna. Musklerna spelar en avgörande roll i att stabilisera vår kroppsvikt över lederna och hålla oss upprätta, motståndskraftiga mot den ständiga påverkan av tyngdkraften.

De flesta smärtor och många skador uppstår på grund av obalans i musklerna och skelettproblem som påverkar vår hållning och rörelseförmåga. Till exempel, när vi sitter för mycket och rör oss för lite, förlorar vår rygg, höfter och lår sin styrka. Vårt huvud framåtlutas från våra axlar. Små obalanser mellan vår vänstra och högra sida börjar påverka vår kropps linje.

När våra muskler blir obalanserade, ändras positionen för våra ben och leder från det normala. Vår kropp förlorar sin upprätta och symmetriska hållning, och våra muskler och leder utsätts för påfrestningar som de inte är utformade eller anpassade för att hantera. Detta kan leda till smärta och i värsta fall skador, vilket sannolikt inte skulle ha inträffat om vi hade behållit en upprätt och symmetrisk hållning med full muskelfunktion.

VAD ORSAKAR SKADA?

Vårt muskuloskeletala system är ansvarigt för att absorbera betydande kraftnivåer under våra rörelser. Vår kropp är konstruerad för att fördela denna kraft jämnt över ett välbalanserat system som inkluderar ben, muskler och stödjande vävnader såsom ligament och senor.

När alla våra leder och deras stödjande strukturer fungerar i harmoni och balans, undviker vi att överbelasta specifika områden i vårt muskuloskeletala system när vi rör oss. Om detta harmoniska samspel saknas, tvingas vår kropp att bära belastningen från rörelsen på områden som inte är utrustade för det. Denna ökade påfrestning ökar risken för plötsliga skador och leder även till kumulativa effekter som innebär onödigt slitage på våra leder, muskler, ligament och senor över tid

Genom att utföra övningar på rätt sätt och i rätt följd, som till exempel optimumövningar, kan onormal stress och överansträngning på vårt muskuloskeletala system undvikas. Detta minskar i sin tur risken för skador och främjar en långsiktig hälsosam funktion.

FÖRBÄTTRA DIN FUNKTION OCH IDROTTSPRESTATION!

Performance Center Lindhagens val av övningar är kända för att minska smärta och förebygga skador, men de är också kända för att förbättra fysisk kondition och idrottsprestation. Varför det? Det beror på att våra muskler fungerar optimalt när vår kropp är i balans. Genom att eliminera obalanser i styrka och flexibilitet kan vi öka våra musklers kapacitet och effektivitet, vilket i sin tur förbättrar vår förmåga att prestera och ökar kroppens förmåga att dra nytta av träningens fördelar.

Betygsätt oss

Är du i behov av en akut naprapat eller massage? Gör en bokning online.