Våra behandlingar


Naprapati

Läs mer om Naprapati här.

Stötvåg

Läs mer om vår behandling stötvåg här.

Dry Needling

Läs mer om Dry needling här.

Massage

Läs mer om massage här

Performance Center Lindhagen använder vi oss av följande behandlingstekniker: manipulation, mobilisering, stretching, massage, TENS, Dry Needling och stötvågsbehandling. Vi väljer den behandlingsteknik som vi bedömer ger bäst resultat beroende på diagnos.

Vid första behandlingstillfället ställer vi ett antal frågor (anamnes) angående dina besvär. Därefter diskuterar vi målsättningen med behandlingen och gör tillsammans upp en gemensam behandlingsplan. Det kan handla om enbart behandling, eller behandling i kombination med ett individanpassat tränings- eller rehabiliteringsprogram.

Därefter ställer vi en preliminär diagnos och gör en prognos för hur många behandlingar som behövs.

Sedan följer behandlingen som anpassas beroende på diagnos och behandlingsupplägg.

Prislista:
Naprapatbehandling: 690 kr
Stötvågsbehandling: 690 kr
Massagebehandling 30 min: 590 kr
Massagebehandling 60 min: 890 kr