Företag


Kontorskvinna

Naprapat på jobbet

En frisk och välmående personal är nyckeln till låg sjukfrånvaro, ökad trivsel och en förbättrad produktivitet. Performance Center Lindhagen kan erbjuda era anställda inom företaget naprapatbehandlingar samt massage i både förebyggande och rehabiliterande syfte.

För lite större företag, kan det mest bekväma och tidsbesparande behandlingsalternativet vara att vi kommer ut till ert företag och tar hand om personalen på plats. Företaget upplåter en lämplig lokal och Performance Center Lindhagen står för behandlingsbänk samt förbrukningsmaterial. Att utföra naprapatbehandlingar på företaget t.ex. en gång i veckan ger goda möjligheter till uppföljning av besvären så att personalen håller sig besvärsfri. Självklart anpassar vi våra behandlingar efter just de behov som finns på er arbetsplats. På så sätt kan ni minska antalet sjukskrivningar och öka trivseln hos de anställda. En lönsam inverstering både på kort och på lång sikt!

Vi har idag samarbete med flera företag som t.ex. Octapharma, Martin & Servera, Cybercom, Norstedts Juridik, Medicinsk Röntgen,  m.fl.