JEMS – rörelseanalys


JEMS

Rörelsenalysmetoden JEMS handlar om att skapa de rätta förutsättningar för att kunna möjliggöra funktionellt arbete. Detta innebär bland annat att förändra vanemässiga aktiveringsmönster, släppa på olämpliga spänningar, återställa tillgänglig rörlighet, förbättra positionsmedvetande (proprioception) och aktivera kroppsmedvetenhet.

JEMS fungerar mycket bra för idrottare på elit och amatörnivå men kan även hjälpa vanliga motionärer som vill utveckla sina rörelsemönster för att förebygga skador/smärta.