JEMS – rörelseanalys


JEMS

JEMS

Jems handlar om att skapa de rätta förutsättningar för att kunna möjliggöra funktionellt arbete. Detta innebär bland annat att förändra vanemässiga aktiveringsmönster, släppa på olämpliga spänningar, återställa tillgänglig rörlighet, förbättra positionsmedvetande (proprioception) och aktivera kroppsmedvetenhet.

JEMS fungerar lika väl för idrottare på elit och amatörnivå, samt för människor som bara vill njuta av sin idrott och utveckla sina rörelser för att förebygga skador/smärta.