Bra naprapat Kungsholmen


Boka en bra naprapat Kungsholmen på vår hemsida

Letar ni en efter en bra naprapat Kungsholmen? Vi finns lokalt på Kungsholmen och våra Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Våra naprapater har lång erfarenhet och ni kan känna er trygga med att genomgå en behandling hos oss. Vi på Performance Center Lindhagen hjälper er med problemen. Boka naprapat Kungsholmen.

Om naprapati

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Boka en bra naprapat på Kungsholmen. Bra naprapat Kungsholmen