Akut naprapat Stadshagen


Boka akut naprapat Stadshagen på vår hemsida

Söker ni en akut naprapat Stadshagen? Vi finns lokalt på Stadshagen och våra Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Våra naprapater har lång erfarenhet och ni kan känna er trygga med att genomgå en behandling hos oss. Vi på Performance Center Lindhagen hjälper er med problemen. Boka en akut naprapat Stadshagen.

Om naprapati

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Boka en akut naprapat i Stadshagen. Akut naprapat Stadshagen